Posiedzenie Jury Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta

Już dziś poznamy zwycięzców prestiżowej Nagrody Literackiej im. Władysława Rejmonta. W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie zbiera się właśnie Kapituła konkursu, która wyłoni tegorocznych zwycięzców.

Przypominamy, że nominowanych do Nagrody rekomendują: członkowie Jury – dotychczasowi Laureaci, Stowarzyszenie Literatów Polskich, Związek Literatów Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach: „Za twórczość całego życia” i „Za książkę roku”.  Jury przyznaje również Honorowe Wyróżnienia osobom mającym wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury. Laureatami Honorowego Wyróżnienia są m.in. prof. Hanna Kirchner, prof. Janusz Maciejewski, Danuta Cirlic-Straszyńska. Począwszy od VIII edycji – w ramach Konkursu – Jury wyróżnia także przedstawicieli środowiska rzemieślniczego. Laureatami są utalentowani rzemieślnicy pióra, mający na tym polu wybitne osiągnięcia, a także animatorzy i sponsorzy kultury.

Nominowani do XVI edycji Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta zostali:

W kategorii „Za twórczość całego życia”:

– Eugeniusz Kabatc
– Hanna Krall                                            
– Ryszard Krynicki
– Marian Pilot   

W kategorii „Za książkę roku”:

– Janusz Aderman – „To wszystko
– Marian Grześczak – „Nike  niosąca   blask”   
– Wacław Holewiński – „Nie tknął mnie nikt”
– Paweł Huelle – „Opowieści chłodnego morza”
– Michał Jagiełło – „Sosna i pies, poemat zagrody”
– Rajmund Kalicki – „Dziennik osobny”
– Ignacy Karpowicz – „Gesty”
– Wojciech Kawiński – „Dwa lata wierszy”
– Sławomir Łubiński – „Przeleciał czarny ptak”
– Daniel Odija – „Niech to nie będzie sen”
– Jacek Podsiadło – „Życie, a zwłaszcza śmierć Angeliki de Sancé”
– Jacek Woźniakowski  – „Ze wspomnień szczęściarza”

Kandydatury do Specjalnych Honorowych Wyróżnień za zasługi dla polskiej literatury i kultury:

– Andrzej Grabowski
– Janusz Odrowąż-Pieniążek
– Miesięcznik „POEZJA DZISIAJ”
– Służewski Dom Kultury (SDK)
– Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Kandydatury do Nagrody Specjalnej i Honorowych Wyróżnień przedłożone Związkowi Rzemiosła Polskiego przez organizacje rzemiosła:

– Jolanta Kaczor
– Antoni Kiec
– Wacław Kuś
– Ewa Mańkowską
– Rzemieślnicze Towarzystwo Śpiewackie „HASŁO”