Posiedzenie Jury Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta

Już 3 marca poznamy tegorocznych laureatów prestiżowej Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta. Posiedzenie Kapituły odbędzie się tradycyjnie w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Przypominamy, że nominowanych do Nagrody rekomendują: członkowie Jury – dotychczasowi laureaci nagrody, Stowarzyszenie Literatów Polskich, Związek Literatów Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach: „Za twórczość całego życia” i „Za książkę roku”.  Jury, począwszy od VIII edycji – w ramach Konkursu – wyróżnia także przedstawicieli środowiska rzemieślniczego. Laureatami są utalentowani rzemieślnicy pióra, mający na tym polu wybitne osiągnięcia, a także animatorzy i sponsorzy kultury.

Lista nominowanych w XVII edycji Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta w załączniku.