Gazeta Prawna: Czy bony i talony finansowane z ZFŚS są zwolnione z podatku?

„Od 22 sierpnia 2009 r. obowiązuje znowelizowany przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujący zwolnienie z opodatkowania wartości świadczeń otrzymanych przez pracownika z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.”- czytamy w GP.

Co tak naprawdę się zmieniło? Zmiana ta rozszerzyła zwolnienie także na świadczenia pieniężne, lecz rozszerzenie to nie objęło bonów i talonów przekazywanych pracownikom. Była to jedna z najbardziej dyskutowanych i wywołujących emocje zmian w roku 2009.

Związek Rzemiosła Polskiego nie popierał rozszerzenia zwolnienia na bony i talony argumentując, że ukierunkowują one pracowników do dokonywania zakupów w dużych sieciach handlowych, a że i tak niewielka kwota 380 zł powinna być przeznaczona na dofinansowanie wypoczynku pracowników.

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl
Ewa Matyszewska
04.01.2010

LINK