Posiedzenie Grupy roboczej KK NSRO ds. społeczeństwa obywatelskiego