Uwagi ZRP d0 projektu KPR na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministerstwa Gospodarki uwagi do projektu Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. W opinii ZRP obecny projekt KPR nie podejmuje istotnych kwestii dotyczących biznesu i jego rozwoju. W poprzednim projekcie znalazły się reformy dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Związek pozytywnie ocenia podjęcie prac nad stworzeniem obligatoryjnego samorządu gospodarczego oraz nie widzi potrzeby tworzenia urzędu Pełnomocnika MSP o ile jego rolą ma być wyłącznie ułatwianie dostępu do informacji nt. polityki i inicjatyw Rządu i UE wspierających MSP. Większość przedsiębiorców zrzeszonych jest w organizacjach, które udostępniają im informacje nt. inicjatyw rządowych oraz Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje w załączniku.