Posiedzenie grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego KK NSRO 2007-2013