Rzemieślnicy na Jasnej Górze

Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę czerwca klasztor jasnogórski gościł ogólnopolską pielgrzymkę rzemieślników. Przedstawiciele izb i cechów oraz władz ZRP zebrali się 28 czerwca br. w tej „Duchowej Stolicy Polski”, aby wspólnie modlić się w obecności Cudownego Obrazu. Zorganizowanej tym razem przez Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie pielgrzymce przyświecało hasło „Otoczmy troską życie jak Maryja”.

 

Pątnicy rozpoczęli rzemieślnicze święto nabożeństwem Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Rozważania poprowadził Edward Kozioł z Cechu Rzemiosł Różnych w Jaśle. Po zakończeniu nabożeństwa ojciec Jan Golonka poświęcił sztandary rzemiosła. Następnie poprowadził on uroczysty przemarsz Starszyzny Cechowej i Pocztów Sztandarowych na jasnogórskich błoniach. 

 

W imieniu gospodarzy uroczystości pielgrzymów przywitał podprzeor Jasnej Góry ojciec Sebastian Matecki. Zwrócił się do rzemieślników słowami: „Dzisiejsze spotkanie w jasnogórskim sanktuarium dla nas, paulinów jest okazją, by z serca podziękować za wszelkie dobro, jakie rzemiosło polskie czyniło przez wieki i czyni dla Jasnej Góry, za wasz stały wkład i ofiarność, by Jasna Góra była jak najgodniejszym tronem Królowej Polski. Bóg zapłać za tyle dowodów waszej troski i ofiarności”. 

 

Centralnym punktem jasnogórskich uroczystości była Msza Święta. Przewodniczył jej ordynariusz diecezji rzeszowskiej bp Kazimierz Górny a jako koncelebransi towarzyszyli mu  ks. kan. Krzysztof Rusiecki, Krajowy Duszpasterz Rzemiosła, oraz ks. prałat Władysław Jagustyn, duchowy opiekun Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie, który wygłosił również homilię.

 

Ks. Jagustyn wzywał do ufności w Bożą Opatrzność i opiekę Matki Bożej, jako właściwej odpowiedzi na troski rzemieślników. Mówił też o potrzebie łączenia pracy – jako nieodłącznej części życia – z dbałością o duchowy pokarm, czyli z regularne i głęboko przeżyte uczestnictwo w Eucharystii. Ks. Jagustyn zwrócił się do zgromadzonych z apelem: „Wypada dzisiaj życzyć wam drodzy rzemieślnicy, pielgrzymi, aby wasze dzieła służyły ludziom, jednoczyły polski naród nad przepaściami podziałów i pytań, o to, czyje jest lepsze: polskie nasze czy europejskie, aby nad przepaściami przerzucały mosty.”

 

Po Liturgii Eucharystycznej Przewodniczący Rady Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Emil Kunysz odczytał Akt Zawierzenia Polskiego Rzemiosła Niepokalanemu Sercu Maryi. Po tej modlitwie krótkie przemówienia wygłosili ks. Krzysztof Rusiecki, Krajowy Duszpasterz Rzemiosła oraz Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.   

 

Mszę świętą uświetniła uroczystość podwójnego wręczenia „Szabli im. Jana Kilińskiego”, czyli najwyższej rzemieślniczej Odznaki Honorowej. Odznaczenie to odebrali ojciec Jan Golonka, z klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, wieloletni zasłużony opiekun pielgrzymek rzemiosła oraz Waldemar Pacud, prezes Fundacji na Rzecz Jasnej Góry działającej przy Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, powołanej do wykonania ozdobnych krat na szczycie jasnogórskiego klasztoru. Kraty będą darem polskich rzemieślników dla Sanktuarium Matki Bożej (ich część jest już zamontowana).

 

Zwyczajowo uwieńczeniem pielgrzymki rzemiosła jest ceremonia wręczenia okolicznościowych dyplomów mistrzom i uczniom rzemiosła, wybranym przez izby jako wzory przykładnej postawy moralnej i zawodowej. Wyróżnionym rzemieślnikom dyplomy wręczali Prezes ZRP Jerzy Bartnik oraz Zastępca Prezesa ZRP Jan Klimek.