Posiedzenie Grupy roboczej ds. mśp w ramach KK NSRO 2007-2013