posiedzenie grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności Komitetu Koordynacyjnego NSRO, Warsza