Portal praca wp.pl: Umowy na czas określony do poprawki

Związki zawodowe chcą zmian w umowach. Ich sugestie nie dotyczą jedynie ozusowania wszystkich umów cywilnoprawnych,  ale domagają się również zmian w umowach na czas określony.
Proponują by firmy mogły zawierać z pracownikami dowolną liczbę kontraktów czasowych, ale pod warunkiem, że ich łączny okres nie przekroczy 24 miesięcy. Mogą się zgodzić na wydłużenie takiego czasu o kolejne 12 miesięcy, pod warunkiem że zgodę na to wyrażą organizacje zakładowe.

Zdaniem Jerzego Bartnika Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego obowiązek odprowadzania składek nie jest dobrym rozwiązaniem. Twierdzi, że małe i średnie firmy nie udźwigną takiego ciężaru. Według prezesa ZRP doprowadzi to do sytuacji, że firmy będą zatrudniać pracowników na podstawie umów o dzieło albo będą uciekać w szarą strefę.
Więcej: LINK