Szkolenie młodocianych pracowników pod nadzorem PIP

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Państwowej Inspekcji Pracy pismo z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na zakłady szkolące pracowników młodocianych i o przekazanie do ZRP danych dotyczące uchybień, które inspektorzy wykryli w zakładach pracy zatrudniających młodocianych pracowników.

W piśmie wskazano na niepokojące zjawisko szkolenia młodocianych pracowników w zakładach niezrzeszonych w cechach rzemiosł lub innych organizacjach pracodawców, a więc pozostających bez formalnego nadzoru nad procesem kształcenia.

Prezes Jerzy Bartnik podziękował także w przesłanym piśmie Głównymi Inspektorowi Pracy Iwonie Hickiewicz oraz kierownictwu Państwowej Inspekcji Pracy za wspólnie zrealizowane spotkanie w Gdańsku-Jelitkowie

Treść pisma w załączniku