Portal podatki.pl: ZRP: Ustawa o działalności usługowej niepotrzebna

„Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny uchwalaniu osobnej ustawy o działalności usługowej, która ma wprowadzić do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na rynku wewnętrznym UE.” –czytamy w portalu podatki.pl

 

„Zdaniem rzemieślników, wystarczyłoby włączenie stosownych przepisów do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mnożenie aktów prawnych regulujących podstawowe zasady działalności gospodarczej stanowi duże utrudnienie dla przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących jednocześnie działalność wytwórczą i usługową – przekonuje ZRP.”
 
„Jak podkreśla Związek, zasadniczym celem wprowadzenia postanowień dyrektywy do przepisów krajowych powinno być uproszczenie procedur administracyjnych, ograniczanie formalności i zniesienie barier w świadczeniu usług. Tymczasem przedstawiony projekt nie przewiduje istotnych zmian w ustawach szczegółowych przewidujących różne procedury i formalności wymagane w prowadzeniu działalności usługowej.”

 

Źródło: portal podatki.pl

 

Więcej: http://podatki.pl/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/16_7976.htm?idDzialu=16&idArtykulu=7976