Portal: NSZZ Solidarność: Partnerzy społeczni w Brukseli

Analiza dialogu społecznego w poszczególnych krajach UE oraz plany przyszłej współpracy między organizacjami związkowymi a pracodawcami były głównymi tematami konferencji, która miała miejsce 12-13 grudnia w Brukseli.

Konferencja była podsumowaniem cyklu seminariów organizowanych w 2012 i 2013 roku przez europejskich partnerów społecznych – Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) oraz organizacje reprezentujące pracodawców na poziomie unijnym:  BusinessEurope,  CEEP  i UEAPME.
Oprócz przedstawicieli partnerów społecznych, w brukselskiej konferencji wziął udział Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans – László Andor.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich związków zawodowych i pracodawców.
Edyta Doboszyńska ze Związku Rzemiosła Polskiego w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że mimo kryzysu w dialogu trójstronnym, związki i pracodawcy starają się współpracować bilateralnie, czego przykładem są trwające właśnie negocjacje dotyczące  stresu w miejscu pracy.

Zdaniem związkowców w wielu krajach postkomunistycznych instytucje trójstronnego dialogu społecznego nie mają realnego przełożenia na prawodawstwo, są po prostu fasadowe. Dlatego w przypadku Polski związki zawodowe uznały, że ta formuła się wyczerpała i czas powiedzieć „stop”.

Uczestnicy konferencji, zarówno ze strony związków zawodowych, jak i pracodawców zgodzili się, że współpracę w ramach Europejskiego Dialogu Społecznego należy kontynuować.
Więcej: LINK