Portal men.gov.pl: Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki

Kształcenie dualne jako kierunek rozwoju edukacji zawodowej w Polsce – to temat Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki, w którym wzięła udział minister Joanna Kluzik-Rostkowska.

– Bardzo nam zależy na tym, aby pracodawcy byli współtwórcami podstawy programowej, ale także recenzentami tych podstaw oraz egzaminatorami. Tylko tak kształcenie zawodowe jest możliwe, musi nakierować się na rynek pracy – powiedziała w trakcie spotkania szefowa MEN. – Muszę mieć od was informacje, czego potrzebujecie, po to żeby dać wam dobre instrumenty. Obiecuję pełną współpracę – dodała.

Organizatorami Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki (Warszawa, 27-28 listopada 2014 r.) są Związek Rzemiosła Polskiego, Narodowe Forum Doradztwa Kariery oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Tematyka Forum obejmuje zagadnienia dotyczące m. in. współpracy pracodawców ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym oraz promocji edukacji zawodowej. Szczególną uwagę Forum poświęciło kształceniu dualnemu prowadzonemu równolegle w szkole i miejscu pracy. Około 100 tys. młodych ludzi uczy się w tym systemie na poziomie zasadniczych szkół zawodowych. Choć w przepisach brak edukacji dualnej, w praktyce istnieje.

Badania, zrealizowane przez dwa wojewódzkie urzędy pracy oraz Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku, dowodzą że absolwenci, którzy w trakcie nauki zawodu byli zatrudnieni u pracodawcy, skuteczniej znajdują pracę, lepiej zarabiają i szybciej awansują.
– Zależy nam na tym, aby część pieniędzy z nowej unijnej perspektywy finansowej została przekazana na stworzenie miejsc praktyk. Zależy nam na kształceniu na realnym rynku pracy – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska.

Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak z Instytutu Badań Edukacyjnych podkreśliła, że wiele możliwości wprowadzi nowy, zintegrowany system kwalifikacji. Opowiedziała też o działaniach wspierających doradców zawodowo-edukacyjnych oraz realizowanym przez Instytut badaniu losów absolwentów szkól zawodowych.

ZRP współpracuje również z MEN przy planowaniu nowych zawodów. Od 1 września 2015 r. w zasadniczych szkołach zawodowych będzie można zdobywać nowy zawód – mechanika motocyklowego. To efekt współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki i Związku Rzemiosła Polskiego.

Więcej: LINK