Wręczono nagrody Państwowej Inspekcji Pracy

Z udziałem wicemarszałek Sejmu Wandy Nowickiej na Zamku Królewskim w Warszawie 25 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 

W trakcie zamkowej gali oprócz nagród głównego inspektora pracy pracodawcy odebrali także specjalne wyróżnienia przyznane przez partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto wręczono list gratulacyjny mistrzowi szkolącemu z zakładu, którego uczeń osiągnął najlepsze wyniki w XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, organizowanego wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

W gronie laureatów znalazła się nasza firma:Tartak i Zakład Stolarski. Janina i Wacław Witkowscy z Rychowic k/Wielunia.
Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu zespołu Altra Volta.
Więcej: LINK