Portal gazetaautorow.pl: „Udział organizacji obywatelskich w procesie stanowienia prawa”

„19 pażdziernika 2009 roku  w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona ocenie regulacji lobbingu w Polsce i praktyce jego stosowania.” – czytamy na portalu gazetaautorow.pl.

„Wzięli w niej udział liderzy i eksperci organizacji tworzących Kongres Przedsiębiorczości oraz przedstawiciele zagranicznych izb handlowych w Polsce.”

„Kongres Przedsiębiorczości, będący platformą współpracy największych organizacji biznesowych w Polsce (w tym Związek Rzemiosła Polskiego), oświadcza, iż wykorzystywanie nieformalnych powiązań polityki i biznesu w celu wpływania na treść prawa musi być za wszelką cenę wyeliminowane.
Zarazem apeluje o wzmocnienie roli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w pracach legislacyjnych. Tylko tą drogą można rozwijać w naszym kraju demokrację i społeczeństwo obywatelskie.”

Więcej: gazetaautorow.pl

21.10.2009

LINK