Portal dla handlu.pl: Kontrowersje wokół bonów towarowych

„W Sejmie znajdują się dwa projekty ustaw, które mają zwolnić z PIT bony dla pracowników. Mali przedsiębiorcy nie popierają tych zmian, więksi są za ich wprowadzeniem. Niezależni eksperci: wszystkie świadczenia dla pracowników były rozliczane jednakowo – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.”

„Argumentem za zwolnieniem bonów z PIT miało być to, że dodatkowe pieniądze, które zostałyby w kieszeni podatników, miały zostać wydawane na konsumpcję w imię pobudzania gospodarki. Ostatecznie uznano jednak, że bony nie są świadczeniami rzeczowymi.”

„Dziś przepisy zwalniają z PIT otrzymane przez pracownika świadczenia rzeczowe i pieniężne, finansowane z ZFŚS, których łączna wysokość nie przekracza w roku 380 zł, przy czym za takie świadczenia nie uważa się bonów i talonów wymiennych na towary i usługi.”

„Związek Rzemiosła Polskiego stoi na stanowisku, że wprowadzone zwolnienie będzie preferować duże firmy. Drobni przedsiębiorcy chcą równego traktowania firm dużych i małych. A bony będą głównie realizowane w dużych sieciach sklepów, które dzięki temu zarobią więcej. Dlatego ZPR nie chce zwolnienia bonów z PIT.”
„Eksperci są zgodni: obecne przepisy różnicujące sytuację podatkową bonów i gotówki są nieczytelne i brak racjonalnych przesłanek do takiego różnicowania.”

Więcej: dla handlu.pl
Dziennik Gazeta Prawna
09.02.2010
LINK