Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach projektu „Branże w dialogu”

Wybrano ośrodek szkoleniowy do realizacji do realizacji szkolenia w dniach 26-28.01.2012r. w ramach projektu „Branże w dialogu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 stycznia 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs ofertowy. Komisja oceny i wyboru oferty, po wnikliwej analizie 4 nadesłanych ofert, wybrała ofertę Hotelu „LOGOS” znajdującego się przy Ul.Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, w Warszawie. Związek Rzemiosła Polskiego i Biuro projektu „Branże w dialogu” dziękują za poświęcony czas na przygotowanie ofert.