Komunikat o wyborze ofert dot. zapytania ofertowego na zapewnienia sali szkoleniowej, wyżywienia i noclegów dla uczestników dwudniowego szkolenia w centrum Kielc [woj. świętokrzyskie]

Dziękujemy za przygotowanie i przesłanie Państwa ofert dotyczących zapewnienia sali szkoleniowej, wyżywienia i noclegów dla uczestników dwudniowego szkolenia w centrum Kielc [woj. świętokrzyskie], w związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu pt. „Rozwój działań ZRP na rzecz zrzeszonych organizacji rzemieślniczych” w ramach rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022 na lata 2021-2030. Oferty przyjmowaliśmy w terminie  od dnia 13.10.2022 do 21.10.2022 r.

Do dnia 21 października br. wpłynęło 6 ofert, pięć z nich spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego znajdą Państwo w linku: