Ponad wiek historii

„Rodzimi przedsiębiorcy to siła napędowa polskiej gospodarki. To właśnie Państwo tworzą dziś większą część miejsc pracy dla naszych obywateli. To od kondycji Waszych firm w znaczącym stopniu zleży poleski potencjał ekonomiczny i konkurencyjność naszego kraju na unijnym rynku. Dlatego polski biznes, reprezentowany głównie przez małe i  średnie przedsiębiorstwa, ma prawo oczekiwać, że jego potrzeby spotkają się ze zrozumieniem ze strony struktur państwowych.
W 110-letnich dziejach Izby – pod rozbiorami, w Polsce niepodległej i w latach zmagań o wolność naszej ojczyzny – rzemieślnicy z regionu bydgoskiego wielokrotnie zapisywali się chlubnie w historii swymi postawami patriotycznymi i obywatelskimi….” – napisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski w liście do uczestników obchodów 110-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Podczas uroczystości 10 września 2010 roku udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz z terenu Kujawsko-Pomorskiego w tym m.in.: Urzędu Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Związku Rzemiosła Polskiego, Krajowej Izby Gospodarczej, parlamentarzyści, a także goście z zagranicy: Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego oraz reprezentacje izb i cechów rzemieślniczych z całego kraju, innych organizacji gospodarczych i przemysłowo handlowych związanych z sektorem rzemiosła i małej przedsiębiorczości z całego regionu.

Obchody rozpoczęły się mszą św. w Katedrze Bydgoskiej pw. św. Marcina i Mikołaja, celebrowaną przez biskupa Jana Tyrawa. Następnie odbył się przemarsz w kierunku Opery Nova ze sztandarami izby i cechów pod pomnik Walki i Męczeństwa na Starym Rynku w Bydgoszczy, gdzie przedstawiciele izby i goście złożyli wieńce w asyście Orkiestry Wojska Polskiego i przedstawicieli Strzeleckiego Bractwa Kurkowego.

Podczas oficjalnej części uroczystości w Operze Nova wręczono liczne odznaczenia państwowe i rzemieślnicze  przyznawane za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i przedsiębiorczości.

– ”Swoim działaniem wspomagacie Państwo rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie, broniąc interesów i reprezentując organizacje rzemieślnicze. Na kolejne lata działalności życzę pomyślnego spełnienia wciąż nowych, odważnych i ambitnych zamierzeń (…)” – powiedział Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz do wszystkich wyróżnionych.
 
Szczegółowe informacje w załączniku.