Europejskie spotkania nt. ochrony środowiska w MŚP

Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) zaprasza do udziału w dwóch spotkaniach dotyczących problematyki ochrony środowiska, które odbędą się w Barcelonie (4 października 2010 roku) i w Paryżu (11-12 października 2010 roku).

Celem tych spotkań jest wymiana najlepszych praktyk i transfer know-how z organizacji wsparcia biznesu, które wdrożyły najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony środowiska w MŚP.

Uczestnicy spotkania otrzymają refundację kosztów podróży i pobytu w wysokości do 300 euro.

Spotkanie w Barcelonie: Formularz uczestnictwa i Porządek obrad
Spotkanie w Paryżu: Formularz uczestnictwa i Porządek obrad

Kontakt:
Giovanna Galasso – ggalasso@rso.it
David Brunelleschi -  dbrunelleschi@rso.it

 

Więcej informacji:
Strona Programu Wsparcia Zgodności Środowiskowej dla MŚP (ECAP): LINK