Rzeczpospolita: Ruszy promocja gospodarki

„Na wsparcie polskich firm za granicą resort gospodarki wyda ponad 360 mln zł. Pieniądze pochodzące z unijnego programu „Innowacyjna gospodarka” musimy wydać do grudnia 2015 roku” – informuje Rzeczpospolita.

„– Pierwszy raz zrealizujemy kompleksowy projekt dotyczący promocji polskiej gospodarki za granicą – podkreśla Rafał Baniak, wiceminister gospodarki. Dodaje, że jego celem jest wzmocnienie konkurencyjności naszej gospodarki poprzez poprawę jej wizerunku w oczach partnerów międzynarodowych.”

„Wsparcie eksportu to część systemowego projektu „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” od dawna wyczekiwanego przez przedsiębiorców i ich organizacje.”

Więcej: rp.pl
Artur Osiecki
16.09.2010