Polsko-Francuskie spotkanie gospodarcze

W Pałacu Prymasowskim w Warszawie, 12 marca, odbędzie się Polsko-Francuskie spotkanie gospodarcze.
Podczas spotkania omówione zostaną możliwości zacieśnienia relacji handlowych i inwestycyjnych miedzy Polską i Francją. Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie dwustronnej współpracy gospodarczej.

Organizatorami są: Ministerstwo Gospodarki, Ambasada Francji w Polsce oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza.
Zapewniono tłumaczenie symultaniczne na język polski i francuski.
Więcej: LINK