Czynna mapa szkół zawodowych na stronie MEN

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieścił na stronie resortu informację o uruchomieniu mapy szkół zawodowych. Ma ona głównie pomóc gimnazjalistom w wyborze dalszej ścieżki nauki.
Na mapie można znaleźć technika i zasadnicze szkoły zawodowe rozlokowane w całym kraju. Zawiera także informacje o zawodach, miejscach praktyk u pracodawców i wynikach egzaminów osiąganych przez uczniów tych szkół.

To dopiero pierwszy etap rozlokowanych szkół. Mapa będzie na bieżąco uzupełniana.
– Nasza mapa będzie się stale rozwijała. Będziemy ją uzupełniać o nowe informacje. Wszystko po to, by zainteresowani mogli znaleźć tam możliwie najwięcej przydatnych informacji – deklaruje szefowa MEN. – Apeluję do pracodawców: zgłaszajcie nam miejsca praktyk zawodowych, które organizujecie. Będziemy je promować i o nich informować – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska.

Aby ułatwić zrozumienie treści umieszczonych na mapie wyjaśniamy podstawowe terminy: Jest tam min. informacja o tym, że młodociani pracownicy – to osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, które podpisały z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uczeń – młodociany pracownik realizuje kształcenie praktyczne tylko u pracodawcy w zawodzie, a w zasadniczej szkole zawodowej pobiera naukę z zakresu kształcenia ogólnego. Młodociani pracownicy przystępują najczęściej do egzaminów czeladniczych przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.

Obecnie w Polsce kształcenie odbywa się w 194 zawodach, w których wyodrębniono 255 kwalifikacji. Mapa zawiera 1957 techników i 1684 zasadnicze szkoły zawodowe.
Więcej: LINK