Polskie Radio: Prezydent na szczycie społecznym

„Prezydent jest zaniepokojony sytuacją gospodarczą w Polsce, jednak pozostaje optymistą. Lech Kaczyński podczas szczytu społecznego, zorganizowanego z własnej inicjatywy, powiedział, że z niecierpliwością oczekuje danych statystycznych za pierwszy kwartał bieżącego roku” – czytamy na stronie internetowej Polskiego Radia.

„Podkreślił, że „z największym niepokojem” czeka na dane dotyczące stopy bezrobocia. Prezydent wyraził ubolewanie, że sytuacja w kraju jest – jak to określił – „silnie stagnacyjna”. Jego zdaniem, skok stopy bezrobocia był dwukrotnie wyższy w styczniu, porównując z grudniem. Prezydent dodał, że w lutym ubyło około 70 tysięcy miejsc pracy. Prezydent powiedział, że stara się być optymistą, ponieważ Polski nie powinno już dotknąć „tak głębokie bezrobocie”, jak w latach dziewięćdziesiątych”.

„Prezydent podkreślił, że Polacy są dziś bardziej doświadczeni społecznie. Dodał, że liczy na doświadczenie pracodawców i związków zawodowych. Lech Kaczyński wyraził swoje zaniepokojenie prognozami spadku Produktu Krajowego Brutto. Prezydenta niepokoi również spadek liczby pozwoleń na budowę, oddawanych mieszkań, załamanie dynamiki sprzedaży detalicznej, słabnięcie kredytowania. Prezydenta niepokoi także to, że wynoszący 18 miliardów złotych deficyt budżetowy został zrealizowany w 29 procentach w ciągu dwóch pierwszych miesięcy”.

IAR
01.04.2009