Posiedzenie grupy roboczej KK NORO ds. społeczeństwa obywatelskiego, Bruksela