Polski Inkubator Rzemiosła – konferencja w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej

W dniu 23 czerwca 2021 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyło się spotkanie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Olgi Semeniuk z rzemieślnikami z woj. wielkopolskiego. W konferencji w trybie online uczestniczył także, Minister w Kancelarii Premiera Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej.

Spotkanie poświęcone było programowi „Polski Inkubator Rzemiosła”, którego celem jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu  realizacji działań statutowych, w tym dotyczących  rozwoju  przedsiębiorczości i kształcenia dualnego, a także omówieniu trwających prac nad nowelizacją Ustawy o rzemiośle. Potrzeba przyjęcia przedmiotowego Programu wynika m.in., z faktu, że nie ma w chwili obecnej dokumentu rządowego, ściśle poświęconego problematyce promocji rzemiosła i kształcenia dualnego. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursach w ramach PIR są wyłącznie organizacje rzemieślnicze.