Polski Inkubator Rzemiosła – konferencja w Lubuskiej Izbie Rzemieślniczej

23 czerwca 2021 r. w siedzibie Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja z udziałem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Olgi Semeniuk oraz Ministra Kancelarii Premiera Piotra Mazurka – Sekretarza stanu KPRM, Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej. Uczestnikami spotkania byli również: Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, a także Naczelnik Wydziału Rzemiosła Paulina Woźniecka. Spotkanie miało na celu przedstawienie przyjętego przez Radę Ministrów programu pt. „Polski Inkubator Rzemiosła”.

PIR został opracowany w ramach współpracy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Będzie on realizowany w latach 2021-2030.