Prezentacja programu „Polski Inkubator Rzemiosła” we Wrocławiu

24 czerwca 2021 r. siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu odbyło się spotkanie wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olgi Semeniuk z zarządem izby, przedstawicielami zrzeszonych w niej cechów poświęcone uchwalonemu przez Radę Ministrów programowi „Polski Inkubator Rzemiosła”.

Wśród zaproszonych gości byli m. in., wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Rzemiosła w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Paulina Woźniecką, a także rzemieślnicy z województwa dolnośląskiego. W spotkaniu w trybie online wziął również udział członek Rady Narodowego Instytutu Wolności i współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotr Wasilewski.

Minister wskazała w swoim wystąpieniu, że celem tego programu jest wzmocnienie produkcji polskich towarów i usług. Stwierdziła, że chodzi o to, aby z jednej strony skrócić łańcuch dostaw, a z drugiej ,by jeszcze mocniej wyeksponować nasze produkty i usługi za granicą.

Program ten ma również za zadanie wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w takich obszarach jak przedsiębiorczość i kształcenie dualne. W rozpisanym na dziesięć lat budżecie PIR zapisano kwotę 100 mln. zł. W tym roku granty z tego programu zostaną przeznaczone m.in., na szkolenia związane ze sprzedażą internetową.

To będzie nadrabianie zaległości z transformacji cyfrowej, czyli wykorzystywania internetu do sprzedaży towarów i usług, ale również do promocji rzemieślniczych zawodów przyszłości. Chcemy w ten sposób utworzyć drogę do tego, aby te zawody przyszłości były również jednym z elementów przygotowywanej w naszym resorcie ustawy o rzemiośle – podkreśliła minister.

Dodała, ze w drugiej połowie lipca br. firmy rzemieślnicze będą mogły ubiegać się o przyznanie w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności  bezzwrotnego grantu w wysokości do 20 tys. zł

Środki otrzymane w ramach PIR będą mogły być przeznaczone m.in. na: doposażenie firm rzemieślniczych w sprzęt techniczny, organizację konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zawodach rzemieślniczych, specjalistyczne szkolenia zawodowe dla wyróżniających się uczniów rzemiosła, doradztwo prawne i gospodarcze, szkolenia dla kadr zaangażowanych w realizację kształcenia dualnego w rzemiośle.

Wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, członek Rady Narodowego Instytutu Wolności Piotr Wasilewski podkreślili w swoich wypowiedziach, że program ten wskazuje, jak wielką wagę do rozwoju rzemiosła przywiązują władze państwowe naszego kraju.

SONY DSC