Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu „Dostępność szansą na rozwój 2”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała projekt Regulaminu konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących – konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-002/21 i zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 25 do 30 czerwca 2021 r. przesyłając wypełniony formularz na adres beata_swiercz@parp.gov.pl

Szczegółowe informacje, projekt regulaminu oraz fromularz zgłaszania uwag znajdują się na stronie https://power.parp.gov.pl/component/content/article/71781:konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-dostepnosc-szansa-na-rozwoj-2