Polska Prezydencja w Radzie UE 2011 szansą dla promocji regionów

Pozostało mniej niż 500 dni do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Przewodnictwo nie jest tylko wydarzeniem politycznym, to także projekt społeczny.

Prezydencja daje możliwość partycypowania przedstawicielom organizacji pozarządowych, świata kultury, samorządów oraz biznesu w przygotowaniach do tego ważnego wydarzenia i w samym jego przebiegu.

W trakcie zbliżającej się polskiej Prezydencji w Radzie UE ważną rolę będą odgrywać regiony. Ich zadaniem będzie, po pierwsze, wypromowanie swojego potencjału wśród przybyłych do Polski gości zagranicznych, po drugie, włączenie się w kampanię informującą obywateli o Przewodnictwie.

To szansa również dla organizacji rzemieślniczych oraz ich członków.

Więcej informacji w załączniku.