Polska na drugim miejscu z najniższą stopą bezrobocia w UE według najnowszych danych Eurostatu

Według najnowszych danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2023 r. wyniosła 2,7 proc. i była niższa niż listopadzie ubiegłego roku. Nasz kraj znajduje się w ścisłej czołówce państw Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem, wyprzedza nas tylko Malta 2,4 proc.

Zgodnie z metodologią Eurostatu w grudniu 2023 r. stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4 proc. i pozostała na tym samym poziome co w listopadzie ub.r. Na niezmienionym poziomie pozostała również średnia stopa bezrobocia w UE (5,9 proc.).

Pod koniec 2023 roku Polska była drugim krajem z najniższą stopa bezrobocia w UE, która w grudniu wyniosła 2,7 proc. Oznacza to nieznaczny spadek bezrobocia względem listopada ub.r. (2,8 proc.). Lepszy wynik odnotowała tylko Malta (2,4 proc.). Na trzecim miejscu znalazły się Czechy (2,8 proc.). Najwyższe bezrobocie na poziomie 11,7 proc. odnotowano w grudniu ub.r. Hiszpanii.

Liczba osób bezrobotnych w Polsce w grudniu ub.r. wyniosła 476 tys. wobec 479 tys. w listopadzie 2023 r.

GUS: bezrobocie w Polsce pod koniec roku wyniosło 5,1 proc.

Stabilną sytuację na rynku pracy potwierdzają również dane Głównego Urzędu Statystycznego. Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec grudnia 2023 r. wyniosła 5,1 proc. Najniższe bezrobocie na poziomie 3 proc. zanotowano w województwie wielkopolskim. Największa liczba osób bez pracy była w województwie podkarpackim (8,7 proc.).