Polska Gazeta Krakowska Nowosądecka: Sądeczanin Roku – plebiscyt trwa!

W Gazecie Krakowskiej sylwetka Andrzeja Danka, kandydata na Sądeczanina Roku. i laureata Platynowego Lauru 2009, nagrody przyznawanej przez ZRP dla najlepszych rzemieślników.

„Andrzej Danek efektywną działalnością biznesową godzi intensywną działalność społeczną. Przy mnogości obowiązków ma jeszcze sporo czasu dla rodziny.”

„Jakością wyrobów firma PHU Danek bardzo szybko zawojowała rynek. W minionym roku za jakość chleba i bułek oraz mnogość asortymentu Adrzej Danek zyskał tytuł Piekarza Roku”

Więcej: gk.pl
Stanisław Śmlerciak
07.10.2009