Polska dobrym miejscem do prowadzenia biznesu

W tegorocznym rankingu Banku Światowego „Doing Business 2015” Polska po raz pierwszy znalazła się w czwartej dziesiątce państw o najbardziej przyjaznym otoczeniu dla przedsiębiorczości. Nasz kraj zajął 32 miejsce. W 2011 r. Polska zajmowała 70 pozycję (na 183 państwa).

Na stronie ministerstwa gospodarki czytamy, że w najnowszym rankingu Polska znalazła się w grupie 21 krajów, które dokonały postępów w minimum trzech analizowanych obszarach. Bank Światowy do zeszłorocznych wyróżniających się zmian w Polsce zaliczył:
•    obniżkę kosztów podłączania do sieci elektroenergetycznej,
•    uznawalność elektronicznych wypisów z ksiąg wieczystych oraz
•    zwiększenie przepustowości portu w Gdańsku.

Awansowała tez pod katem przychylnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. W raporcie warunki te oceniane są za pomocą wskaźnika DTF. Jest to wskaźnik, który określa łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do hipotetycznego państwa, które osiągałoby najwyższe wyniki we wszystkich obszarach.

Według rankingu wśród państw należących do UE najlepsza okazała się Dania (4 pozycja w rankingu), najniższe wyniki zanotowały Chorwacja i Cypr (65 i 64 pozycja). Na tle regionu wyprzedzają nas wyłącznie Estonia, Litwa i Łotwa.
Więcej: LINK