Rozeznanie rynku na wybór trenera na szkolenia z CSR

W związku z realizacją projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP”, w ramach działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach rozeznania rynku, rozpoczynamy procedurę rozeznania rynku na trenera do przygotowania i przeprowadzenia warsztatów w systemie blended learning z zakresu CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu).
Szkolenie odbędzie się w terminie 1-3 grudnia w woj. mazowieckim.
 
Uprzejmie proszę o informację, czy jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia oraz przesłanie oferty w terminie do dnia 14 listopada 2014 roku na adres opechowska@zrp.pl lub jaworska@zrp.pl

Pełna treść rozeznania rynku na wybór trenera w załączniku.