Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przestrzega

W związku z nasileniem się działań firm, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertami odpłatnej sprzedaży książek oraz płyty mających rzekomo łatwo i szybko doprowadzić do zdobycia dotacji unijnych, powołując się przy tym na współpracę z PARP (lub jednostkami współpracującymi z PARP np. Regionalnymi Instytucjami Finansującymi) albo podszywając się pod pracowników PARP – PARP oświadcza, że nigdy nie współpracował z takimi firmami. Powoływanie się tych firm na współpracę, czy podszywanie się pod pracowników PARP jest bezprawne.

Informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności z dotacji unijnych dostepne są bezpłatnie na stronie internetowej www.parp.gov.pl