Europejski Tydzień MŚP

Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw (European SME Week) został zorganizowany po raz pierwszy w 2009 roku. Głównym inicjatorem wydarzenia jest Komisja Europejska, a koordynatorami w Polsce: Ministerstwo Gospodarki i Związek Rzemiosła Polskiego.

Zgodnie z założeniami programu ”Small Business Act” uroczystości związane z wydarzeniem odbywają się jednocześnie w 37 krajach, dzięki czemu w przewidzianych imprezach (warsztatach, konferencjach, spotkaniach promocyjno-informacyjnych, prezentacjach, konkursach, targach, wystawach, festynach i piknikach) – na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym – mogą uczestniczyć przedsiębiorcy z całej Europy.
 

Celem Europejskiego Tygodnia MŚP 2013  jest:
– rozpowszechnianie informacji na temat wsparcia, jakie UE oraz organy administracji szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego mogą zaoferować mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim firmom,
– promowanie przedsiębiorczości, tak aby więcej osób, zwłaszcza młodych, planując swoje życie zawodowe, rozważyło możliwość założenia własnej firmy,
– uwidocznienie wkładu przedsiębiorców we wzmacnianie gospodarki, w tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój innowacyjności i budowanie konkurencyjności w Europie.

Najważniejsze przewidziane w jego ramach wydarzenia odbędą się w dniach 25 -  27 listopada w Wilnie i będą połączone ze Zgromadzeniem MŚP oraz uroczystością wręczenia Europejskich Nagród Przedsiębiorczości 2013.