Targi Bakepol 2013

Targi branży piekarskiej, cukierniczej i lodziarskiej 07-10.09.2013

Targi Bakepol to:
•    nowoczesne technologie
•    nowości targowe
•    Forum Rzemieślników Piekarstwa
•    pokazy na żywo
Nowinki technologiczne, a wśród nich m.in.:
•    maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu piekarniczego, cukierniczego i lodziarskiego
•    maszyny do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów przemysłu rolno-spożywczego
•    dodatki piekarnicze, cukiernicze i lodziarskie
•    komponenty piekarnicze, cukiernicze i lodziarskie
•    urządzenia chłodnicze
•    aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia laboratoryjne
•    środki transportu
•    bezpieczeństwo i higiena pracy