Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór na konkurs „Dostępność szansą na rozwój 3”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu „Dostępność szansą na rozwój 3” finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Konkurs ma na celu poprawę dostępności i uniwersalnego projektowania towarów oraz usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem naboru jest wsparcie projektów zwiększających świadomość i kompetencje w zakresie dostępności, w tym uniwersalnego projektowania. Realizacja tych projektów ma przyczynić się do bardziej inkluzywnej gospodarki, spełniającej potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami na równi z innymi obywatelami. W ramach programu dostępne są dwa warianty wykorzystania środków finansowych, które umożliwiają realizację projektów związanych z poprawą dostępności, w tym uniwersalnym projektowaniem. Uwzględniają one m.in. aktywną rekrutację w celu podnoszenia świadomości na temat dostępności i korzyści płynących z uniwersalnego projektowania produktów i usług, organizację szkoleń ogólnych, specjalistycznych oraz doradztwo związane ze szkoleniami. Dla przedsiębiorstw posiadających wiedzę w zakresie dostępności, projekty umożliwią wsparcie doradcze związane z omówieniem konkretnych przypadków związanych z rozwojem przedsiębiorstwa w ramach uniwersalnego projektowania produktów lub usług, które wynikają z rodzaju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. PARP oferuje dofinansowanie do 100% kosztów projektu, z maksymalną wartością pojedynczego projektu wynoszącą do 11 428 571 zł. Łączna pula środków dostępna w naborze wynosi 80 mln zł. Wnioski należy składać od 10 do 24 czerwca 2024 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS.

Źródło
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/86379:przelamywanie-barier-parp-oglasza-nabor-dostepnosc-szansa-na-rozwoj-3

Więcej informacji na temat procedury składania wniosków znajduje się na oficjalnej stronie konkursu oraz w aplikacji SOWA EFS.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-3