Polscy rzemieślniczy eksperci do spraw ochrony środowiska udzielą wsparcia Komisji Europejskiej

Związek Rzemiosła Polskiego – za pośrednictwem Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) – zaproponował Komisji Europejskiej dwóch ekspertów, którzy wezmą udział w badaniu zainicjowanym przez Komisję.

Badanie to będzie dotyczyć:
– wpływu MŚP na środowisko naturalne,
– kosztów administracyjnych osiągnięcia zgodności, które ponoszą MŚP w związku z obowiązującym prawem UE dot. ochrony środowiska,
– możliwości biznesowych dla MŚP związanych z eko-efektywnością i eko-produkcją.

Eksperci reprezentują Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. Ich zadaniem będzie udzielenie ewaluatorom wskazanym przez Komisję Europejską informacji nt. rzeczywistości, w jakiej funkcjonują polskie mikro i małe firmy rzemieślnicze w kontekście kwestii związanych z ochroną środowiska i eko-działalnością. Mają oni też ułatwić ewaluatorom dostęp do konkretnych przedsiębiorców ze środowiska rzemiosła i MŚP celem poznania ich bezpośrednich opinii.

Współpraca ekspertów izbowych z Komisją Europejską to dobra okazja, by wskazać najbardziej istotne dla polskich przedsiębiorców problemy i oczekiwane formy wsparcia. To również szansa włączenia się do ogólnoeuropejskiej dyskusji nt. wspólnych rozwiązań na szczeblu europejskim z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych Państw Członkowskich.

Przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji rzemiosła zainteresowanych bezpośrednim kontaktem ze zgłoszonymi ekspertami prosimy o kontakt:
Marzena Kucharska, Zespół Koordynacji Spraw Europejskich, Związek Rzemiosła Polskiego, kucharska@zrp.pl, tel. 22 5044278