Połączone posiedzenie Zespołów TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych oraz rozwoju dialogu społeczn