Nabór wniosków o pomoc techniczną w ramach projektu Porozumienia Firm dla Klimatu i Energii

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Porozumienie Firm Na Rzecz Klimatu i Energii (Covenant of Companies for Climate and Energy)”.

Porozumienie Firm dla Klimatu i Energii (CCCE) to pilotażowa inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest zachęcanie i wspieranie firm w zwiększaniu ich wkładu w przejście na czystą energię, oszczędności energii i związane z tym cele klimatyczne. Program pilotażowy CCCE zapewnia praktyczne, szczegółowe wytyczne i pomoc techniczną dla europejskich firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstwa (MŚP). Program skierowany jest do przedsiębiorstw, grup przedsiębiorstw (zlokalizowanych na tym samym obszarze), władz (krajowych, regionalnych lub lokalnych) i innych podmiotów, takich jak stowarzyszenia, sieci i przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne z Chorwacji, Finlandii, Włoch, Holandii i Polski.

Wnioski należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną przyjęte, skorzystają z bezpłatnego, dostosowanego do ich potrzeb programu pomocy technicznej, realizowanego przez zespół ekspertów w dziedzinie dekarbonizacji energii. Program obejmuje:

  • pomoc w przeprowadzeniu audytu zużycia energii przez przedsiębiorstwa
  • określenie i wdrożenie opartych na podstawach naukowych celów w zakresie redukcji emisji
  • określenie technologii, metod i mechanizmów finansowania, do których przedsiębiorstwa mogą mieć dostęp w trakcie realizacji swoich celów

Dla wnioskodawców, których wnioski nie zostaną przyjęte, przewidziano również wsparcie pośrednie (warsztaty, webinaria itp.).

Obecny nabór jest pierwszym z dwóch, które będą realizowane w ramach projektu Porozumienia Przedsiębiorstw od czerwca 2022 roku do końca 2023 roku. W ramach każdego z programów pomoc techniczna zostanie udzielona maksymalnie 50 podmiotom europejskim. Zakres geograficzny zostanie rozszerzony przed drugim naborem na początku 2023 r.

Dokumenty programu:

Linki do innych informacji: