Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem

Z informacji ministerstwa pracy wynika, że od 1 marca  emerytury przyznane z urzędu  – będą waloryzowane od dnia 1 marca 2018 roku  najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, z kwoty 1000 zł do kwoty 1029,80 zł; przeciętna emerytura z FUS wzrośnie o ok 67,28 zł, z kwoty 2257,64 zł do kwoty 2324,92;  przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 47,84 zł, z kwoty 1605,22 zł do kwoty 1653,06 zł. Natomiast przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,05 zł, z kwoty 1914,46 zł do kwoty 1971,51 zł.
 
W tym roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ukształtował się na poziomie 102,98%. Oznacza to jeden z wyższych wzrostów świadczeń w ostatnich latach. Przy tej wysokości wskaźnika:
Więcej: LINK