Podwyżka stawki VAT nadal budzi niepokój ZRP.

Już pod koniec lipca tego roku Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił swoją negatywną ocenę pomysłu podniesienia podatku od towarów i usług o jeden punkt procentowy. W kolejnym piśmie do Ministerstwa Finansów stanowisko na ten temat zostało podtrzymane.

To niekorzystne rozwiązanie dotknie za równo konsumenta, jak i przedsiębiorcę, oraz może mieć negatywne skutki dla całej gospodarki. Konsumenci, którzy odczują podniesienie stawki VAT we własnych budżetach będą musieli zmniejszyć wydatki, co będzie skutkować zmniejszeniem konsumpcji. Taka sytuacja odbije się szczególnie na małych przedsiębiorstwach, których obniżenie dochodów, może spowodować znaczne problemy. Przedsiębiorcy obawiają się także nieznacznego wprawdzie, ale podniesienia kosztów działalności.

Niestety zapewnienia rządu, że nie sprawdzi się pesymistyczny scenariusz związany z kolejną podwyżką stawek VAT do 25% w latach nie uspokajają. Pozwalają przypuszczać, że finanse publiczne będą ratowane tylko poprzez zwiększanie wpływów podatkowych.

Pismo ZRP do MF w załączniku.