Podpisano umowę z Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w 20 kwietnia 2010 została podpisana umowa z Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej” w ramach działania I.4 PO RPW obszar tworzenia i rozwoju klastrów.

Wartość udzielonego dofinansowania wynosi 2 851 344 PLN, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 423 642,40 PLN. W wyniku realizacji projektu powstanie stała platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży stolarki otworowej i branż pokrewnych w Polsce Wschodniej. W ramach projektu planuje się zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw wchodzących w skład klastra oraz oferowanych przez nich produktów, integrację środowiska producentów stolarki otworowej i branż pokrewnych w województwach Polski Wschodniej, poprawę wizerunku producentów  stolarki otworowej pochodzących z Polski Wschodniej w oczach odbiorców krajowych i zagranicznych poprzez podniesienie jakości produktów oferowanych przez klaster. Jest to 11 umowa o dofinansowanie podpisana w ramach obszaru.
 

Więcej informacji: LINK