Podatkowe wakacje dla przedsiębiorców

Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Biura Rzecznika MŚP z pomysłem wprowadzenia w jednym wybranym przez podatnika miesiącu zwolnienia ze składek ZUS i podatku – czyli tzw. wakacji podatkowych. Takie rozwiązanie byłoby dużym ułatwieniem dla małych firm, w których sprawami księgowo-podatkowymi zajmuje się najczęściej sam właściciel. Instytucja wakacji podatkowych z powodzeniem funkcjonuje w niektórych państwach UE. Przykładowo z takich udogodnień korzystają francuscy przedsiębiorcy. W Polsce rozwiązanie to mogłoby polegać na umożliwieniu podatnikowi, w jednym dowolnie wybranym miesiącu roku podatkowego, zapłaty zaliczki na podatek (CIT, PIT i VAT) – ryczałtowo –  w wysokości równej zaliczce zapłaconej za poprzedni miesiąc (kwartał).

Więcej na: https://bit.ly/2ZBZhZi