Podatki.pl: Zainaugurował działalność Kongres Przedsiębiorczości

„Liderzy największych organizacji biznesowych ogłosili decyzję o powołaniu Kongresu Przedsiębiorczości. Kongres stworzyły Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Związek Rzemiosła Polskiego” – czytamy na portalu Podatki.pl.

„Głównym celem działania Kongresu Przedsiębiorczości jest reprezentowanie istotnych interesów społecznych i gospodarczych zrzeszonych organizacji wobec organów władzy publicznej i opinii społecznej, a także podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do rozwoju gospodarczego kraju”.

„Pierwszym przewodniczącym Kongresu Przedsiębiorczości został Zbigniew Jakubas, prezes Polskiej Rady Biznesu, a wiceprzewodniczącymi – Andrzej Malinowski, prezydent KPP, oraz Roman Rewald, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej”.

Więcej: Podatki.pl

29.07.2008
T. Sz.