Podatki.pl : KIG chce brać udział w Komisji Trójstronnej

„Krajowa Izba Gospodarcza namawia rząd, by ten – przy okazji nowelizacji ustawy o izbach gospodarczych – zagwarantował KIG udział w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.”- czytamy na portalu podatki.pl

„KIG jest najbardziej reprezentatywnym ogólnopolskim samorządem gospodarczym – zrzesza blisko 150 organizacji gospodarczych o charakterze regionalnym i branżowym. Udział w Komisji Trójstronnej przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej jest tym bardziej uzasadniony, że uczestniczy w niej od wielu lat branżowy samorząd gospodarczy – Związek Rzemiosła Polskiego – przekonuje KIG.”

„Krajowa Izba Gospodarcza proponuje rozszerzenie projektu nowelizacji ustawy o izbach gospodarczych o zapisy, które umożliwią jej przedstawicielom uczestniczenie w pracach Komisji. Chodzi o stwierdzenie, że KIG zrzesza pracodawców, jest podmiotem reprezentatywnym dla tego środowiska i ma prawo udziału w Komisji Trójstronnej po stronie pracodawców.