Podatki.biz:Nowy konkurs na e-biznes

„Najbliższy konkurs na dofinansowanie projektów e-biznesowych w ramach działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) zostanie ogłoszony 15 lipca, a rozpocznie się 30 lipca i potrwa do 30 września. Nowością jest sposób składania wniosków – tylko przez internet. Zmienił się też tryb wyboru projektów – data złożenia wniosku nie będzie wpływała na jego pozycję w rankingu. Wprowadzono także nowe kryteria, które kładą nacisk na ocenę innowacyjności projektu, jego unikatowość i szanse na rynkowy sukces.” – czytamy na portalu Podatki.biz.
 

„Dotychczas na projekty realizowane w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przyznano dofinansowanie 1300 firmom. Zainteresowanie tą formą wsparcia utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2008 r. w pierwszym konkursie napłynęło 449 wniosków o dofinansowanie na kwotę przekraczającą 193 mln zł.”

„W 2009 r. odbyły się trzy konkursy. W wyniku dwóch pierwszych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła umowy o dofinansowanie z 748 firmami. W trzecim ubiegłorocznym naborze dotacje przyznano 335 wnioskodawcom na łączną kwotę ponad 233 mln zł (trwa procedura zawierania umów). W trakcie tej rundy złożono 2809 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 1,9 mld zł.”

Więcej: LINK
15.06.2010