Konsultacje Komisji Europejskiej nt. normalizacji, czasu pracy i spółki europejskiej

Komisja Europejska uruchomiła w dniach 23 – 24 marca 2010 r. konsultacje publiczne, w których wziąć udział może każdy zainteresowany przedsiębiorca z sektora MŚP.

 

1) Konsultacje w sprawie modernizacji europejskiego systemu normalizacji – w kontekście polityki UE w zakresie poprawy uregulowań prawnych Komisja Europejska rozpoczyna proces modernizacji europejskiego systemu normalizacji. Proces ten ma na celu wzmocnienie europejskiego systemu normalizacji z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.

2) Przegląd zasad dotyczących czasu pracy – Komisja Europejska zwraca się do przedstawicieli pracowników i pracodawców, by wyrazili swoje opinie na temat ewentualnego przeglądu unijnych zasad dotyczących czasu pracy.

3) Konsultacje dotyczące statutu spółki europejskiej – dzięki statutowi spółki europejskiej (statutowi SE) spółki, które działają w więcej niż jednym państwie członkowskim, mogą zorganizować swoją działalność transgraniczną pod jedną europejską nazwą. Takie rozwiązanie zapewnia im stabilne ramy prawne, obniża koszty wewnętrzne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w kilku krajach jednocześnie, co sprawia, że są bardziej konkurencyjne na rynku wewnętrznym.

Więcej informacji w załączniku